Kwekersverenigingen

Uw product gezamenlijk succesvol in de markt zetten, dat wilt u toch ook? 

Het gezamenlijk verkopen van cultivars kan van grote toegevoegde waarde zijn voor kwekers. Het investeren in nieuwe cultivars en het introduceren hiervan is een kostbare aangelegenheid en dat moet rendement opleveren. Dat is voor veel kwekers de motivatie om gezamenlijk te verkopen in plaats van met elkaar te concurreren op prijs. CNB onderschrijft deze visie van kwekers en biedt ondersteuning aan kwekersverenigingen en veredelaars in de gezamenlijke afzet en promotie van hun product.

Met 38 aangesloten verenigingen en ruim 200 rassen hebben wij de ervaring, kennis en creativiteit in huis om een ras onderscheidend in de markt te zetten. Dit gecombineerd met de verkoopkracht en netwerk van onze vertegenwoordigers maakt ons tot een aantrekkelijke partner voor veredelaars, kwekers én kopers om de samenwerking aan te gaan. Naast het maken en uitvoeren van het productie- en verkoopbeleid, kunnen wij uiteraard ook de oprichting, organisatie en administratie van een kwekersvereniging verzorgen. Voor veredelaars kunnen wij de uitgifte, licentieadministratie en incasso van royalty’s verzorgen.

Kwekersverenigingen & mededinging; CNB biedt een oplossing

CNB onderzoekt regelmatig of haar dienstverlening voldoet aan (wettelijke) richtlijnen. Onlangs hebben we moeten constateren dat het maken van prijs- en productieafspraken door kwekers mededingingsrisico’s met zich meebrengt. We zien bij kwekers echter wel een duidelijke behoefte om prijs- en productieafspraken te maken..
Deze behoefte heeft ons gemotiveerd om voor kwekers een alternatieve werkwijze te ontwikkelen die "mededingingsproof" is én waarbij het mogelijk blijft om een gezamenlijk prijsbeleid te voeren. Met ondersteuning van gespecialiseerde juristen is in overleg met de ACM (Autoriteit Consument en Markt), een nieuwe werkwijze tot stand gekomen die vanaf oogst 2018 wordt geïntroduceerd.

De kern van de oplossing is een “verkoop BV” die in opdracht van de kwekers van een kwekersvereniging de primaire verkoopactiviteiten overneemt. Alle overige activiteiten van een kwekersvereniging, zoals promotie, onderzoek en kwaliteit kunnen wel gewoon binnen de kwekersvereniging blijven plaatsvinden.
Met deze “verkoop BV” breidt CNB haar dienstverlening uit en dat past in ons streven om een belangrijke bijdrage te leveren aan een succesvolle en rendabele afzet en het succes van kwekers, nu en in de toekomst. Wilt u meer weten over de nieuwe werkwijze en de “verkoop BV”? Neem dan contact met ons op, wij gaan hierover graag met u in gesprek.