Betaaldatum januari 2018

05-12-2017

Omdat wij de betaaldatum van januari 2018 zo goed en zo snel mogelijk willen afwikkelen, is het prettig dat onze administratie op tijd over de nodige gegevens beschikt.

Wij willen u vragen leveringsnota’s van partijen die tot en met woensdag 14 december 2017 geleverd zijn, uiterlijk 20 december 2017 bij ons aan te leveren. Leveringsnota’s die later binnen komen, kunnen wij pas per betaaldatum maart 2018 verwerken. Ook al heeft de leverantie voor of op 14 december 2017 plaatsgevonden. 

Zowel kopers als verkopers verzoeken wij op de leveringsnota’s en ontvangstbewijzen duidelijk het koopbriefnummer en de leveringsdatum in te vullen.
Alvast bedankt.

Vergelijkbaar nieuws

Opvallende wijziging Handelsreglement

29 mei 2018

Afgelopen december heb ik u geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen in het Handelsreglement. Inmiddels zijn de wijzigingen definitief en ligt er een nieuw Handelsreglement (versie mei 2018). Opvallende wijziging De meest opvallende wijziging is de afschaffing van de voorschotbetaling op de 1 november betaaldatum. Volgens het handelsreglement ontvangt u op leveringen tussen 1 juni en 14 augustus straks 100% op 15 september. Een belangrijk voordeel hiervan is een administratieve vereenvoudiging. Dit betekent dat er op een levering tussen 1 juni en 14 augustus nog maar één factuur wordt gemaakt. 100% betaling In het CNB reglement is de mogelijkheid voor een 100% betaling op 15 september op leveringen tussen 1 juni en 14 augustus al sinds 2013 ingevoerd. Kopers kunnen bij CNB daarvoor een verzoek indienen. We kunnen dat per koopovereenkomst aanbieden of generiek voor een relatie in de hoedanigheid als koper. We zijn bij CNB van mening dat het niet gebruik maken van het voorschot een beslissing van de koper is. Hij moet immers 15% van de koopsom al op 15 september betalen in plaats van op 1 november. Geen gevolgen De afschaffing van het voorschot door de KAVB in het Handelsreglement heeft geen gevolgen voor koopovereenkomsten die u via CNB sluit. Op CNB koopovereenkomsten vindt u in de voettekst dat het Handelsreglement (of de Anthos inkoopvoorwaarden) van toepassing is mits niet strijdig met het CNB reglement. Wanneer u CNB heeft laten weten dat u als koper 100% op 15 september wil betalen dan heeft u, en de bij uw CNB koopovereenkomst betrokken verkoper, ook niet meer met het voorschot te maken. Neem voor meer informatie contact op met Paul Peters, manager bemiddeling (06 20 41 10 35).

Betaaldatum juli 2018

29 mei 2018

Omdat wij de betaaldatum van juli 2018 zo goed en zo snel mogelijk willen afwikkelen, is het prettig dat onze administratie op tijd over de nodige gegevens beschikt. Wij willen u vragen leveringsnota’s van partijen die tot en met donderdag 31 mei 2018 geleverd zijn, uiterlijk 7 juni bij ons aan te leveren. Leveringsnota’s die later binnen komen, kunnen wij pas per betaaldatum juli 2018 verwerken. Ook al heeft de leverantie voor of op 31 mei 2018 plaatsgevonden. Zowel kopers als verkopers verzoeken wij op de leveringsnota’s en ontvangstbewijzen duidelijk het koopbriefnummer en de leveringsdatum in te vullen. Alvast bedankt.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

30 april 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Een ingrijpende verordening voor organisaties, ook in het bollenvak. Nieuwe regels U zult misschien verzuchten dat er weer nieuwe regels zijn en dat er weer een nieuwe toezichthouder wordt opgetuigd. Toch vinden we het allemaal ook van een groot belang dat zorgvuldig met onze privacygevoelige informatie wordt omgegaan. Boerenverstand Er is nog wel veel onduidelijk wat nu wel en niet mag volgens de verordening. We zijn bij CNB van mening dat het raadzaam is om gewoon boerenverstand te gebruiken om te voorkomen dat we doorslaan in te nemen maatregelen. Uw betrouwbare partner Bij CNB hebben we inmiddels de handschoen opgepakt en zijn we gestart met een inventarisatie in het bedrijf. We brengen in beeld waar risico’s liggen op het ‘lekken’ van uw privacygevoelige informatie. Hier nemen we vervolgens maatregelen. Dat kunnen digitale oplossingen zijn maar ook organisatorische. We willen immers uw betrouwbare partner blijven. Ook op het gebied van uw persoonsgegevens. We gaan er van uit dat u dit verstandige stappen vindt van CNB maar de verordening geldt voor alle organisaties dus ook u bent aan zet! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Peters, manager bemiddeling 0252 -431 493.