Leden CNB akkoord met restitutie

11-10-2018

De Algemene Ledenvergadering  van CNB heeft dinsdagavond 9 oktober de jaarrekening van CNB over het boekjaar 2017-2018 vastgesteld. Daarmee is  het voorstel om een deel van het resultaat als restitutie aan de leden uit te keren goedgekeurd. Zoals al eerder vermeld hebben wij een goed jaar achter de rug met een nettowinst na belastingen van € 1,7 mln.

Restitutie
Onze directeur Leo van Leeuwen gaf tijdens de vergadering aan dat er bij het voorstel tot restitutie ook is gekeken naar het resultaat dat met de bemiddeling is gerealiseerd. Ook de dienst Koelen en prepareren heeft afgelopen jaar weer een prima resultaat gerealiseerd. Dit resultaat wordt gebruikt om de meerjaren investeringsplannen in Bovenkarspel te financieren. Op deze manier komt het dan weer ten goede aan de leden die aan dit resultaat hebben bijgedragen.

Nieuwe leden Raad van Commissarissen
Sjaak van den Berg en Arjan Slobbe zijn tijdens de vergadering benoemd tot commissaris van CNB. Ze volgen Wim Langelaan en Sander Wijkstra op, die na 12 jaar niet meer herkiesbaar zijn. Sjaak is mede-eigenaar van Boltha en daarmee een vertegenwoordiger van het vak. Arjan is een externe commissaris en is mede-eigenaar van een ICT bedrijf.

Markt
Leo heeft tijdens zijn verhaal ook een toelichting gegeven op de uitdagingen waar het vak voor staat op het gebied van duurzaamheid en markttoegang. “CNB speelt hier weliswaar geen directe rol in, maar wij zijn wel op zoek naar hoe wij als dienstverlener een bijdrage kunnen leveren aan deze uitdagingen”, aldus Leo.