Oprichting BVS is een feit

06-02-2018

Zoals u wellicht weet, kan de huidige opzet en werkwijze van kwekersverenigingen niet worden voortgezet in verband met de mededingingsrisico’s die deze werkwijze met zich meebrengt. 

Oplossing
De oplossing die wij daarvoor hebben, namelijk het onderbrengen van de productieplanning (areaal) en verkoopactiviteiten in BVS, neemt deze risico’s weg. Het (her)organiseren van de activiteiten van kwekersverenigingen stelt ons tegelijkertijd in staat onze dienstverlening aan kwekers en kwekersverenigingen ook op andere vlakken te verbeteren, structureren en professionaliseren.

Website
Afgelopen maand hebben we BVS BV daadwerkelijk opgericht. Bij de oprichting van BVS hoort natuurlijk ook een website, waarop de doelstellingen, werkwijze en ambitie van BVS staan uitgelegd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Peters, manager bemiddeling via 0252 -431 493. 

Vergelijkbaar nieuws

Update kwekersverenigingen

30 oktober 2018

De afgelopen weken is er door de leden van de kwekersverenigingen en door diverse CNB-ers veel tijd en energie gestoken in de besluitvorming over BVS. Wij zijn aangeschoven bij vergaderingen van besturen en ALV’s van kwekersverenigingen om de besluitvorming te begeleiden.   Leden van de kwekersverenigingen moeten een keuze maken uit onderstaande opties: Stoppen en op eigen naam verkopen. Oftewel onderling concurreren. Toetreden tot BVS. Op deze manier blijft het mogelijk om een prijs- en areaalbeleid met elkaar te voeren. Wij hebben gemerkt dat de keuze bij veel van de leden zwaar op de maag ligt. Het idee van BVS is namelijk dat kwekers van een cultivar, door toe te treden, hun zeggenschap uit handen geven aan BVS. Daardoor is BVS de enige speler op de markt die de betreffende cultivar kan verkopen en is het mededingingsprobleem getackeld. Op dit moment gaan de kwekers die de onderstaande cultivars telen toetreden tot BVS: Alle dahlia’s van de cooperatie Gallery (Gallery serie, Happy single serie, Melody serie, Karma serie en Sincerity.) Muscari Armeniacum Lelie Honesty, Manissa, Borello, Crystal Blanca, Royal Sunset en alle Roselily rassen Tulp Clearwater, Beauty of Spring, Wow, Crystal Star en de tulpen Richarda en World Bowl Krokus Orange Monarch Nog niet alle kwekersverenigingen hebben een beslissing gemaakt. De komende periode zullen wij daarom met deze verenigingen om tafel gaan. De deadline voor besluitvorming is 31 december 2019. Op onze website staat een vraag- en antwoordlijst rondom dit onderwerp. Hier worden vragen beantwoord over mededingingsrisico’s, de keuzemogelijkheden maar ook de werkwijze van BVS. De vragenlijst is hier te vinden.

Update BVS: Iedere vereniging staat voor een keuze

26 juni 2018

We hebben u tot begin dit kalenderjaar regelmatig geïnformeerd over mededinging, kwekersverenigingen en BVS. Zoals de oprichting van BVS, de lancering van de website van BVS en de toetreding van de eerste kwekersvereniging tot BVS. We kunnen ons voorstellen dat het voor u lijkt dat het stil gevallen is rond BVS maar niets is minder waar. Voorbereidingen getroffen Afgelopen half jaar hebben we heel veel bijeenkomsten gehad met besturen en leden van kwekersverenigingen. In deze bijeenkomsten hebben we veel vragen, die leven over mededinging en BVS, kunnen beantwoorden. Ook hebben we samen met de verenigingen voorbereidingen getroffen voor de keuze die moet worden gemaakt.  Keuze tussen twee opties Wat blijkt is dat vraagstukken over mededinging bij de leden van kwekersverenigingen zwaar op de maag liggen. Dat begrijpen wij maar het accepteren van deze verandering is toch onvermijdelijk. Iedere vereniging staat voor de keuze tussen twee opties: stoppen en op eigen naam verkopen toetreden tot BVS Optie 1 betekent stoppen met het maken van prijs- en areaalafspraken. Optie 2 betekent dat de bevoegdheid tot het maken van prijs- en areaalafspraken bij BVS ligt. Vanuit CNB en BVS zetten we alles op alles om de leden van kwekersverenigingen in dit proces te begeleiden. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u meer weten over BVS? Neem dan contact op met Paul Peters (Manager bemiddelen).

Eerste toetreding tot BVS is een feit

20 februari 2018

Afgelopen maand is BVS BV daadwerkelijk opgericht en vanmiddag zijn de eerste kwekers toegetreden. Gallery De leden van de kwekersvereniging Gallery (Dahlia) hebben de beslissing genomen om aansluiting te zoeken bij BVS vanwege de mededingingsrisico’s die het maken van prijs-, areaal- en marktverdelingsafspraken in verenigingsverband met zich meebrengen. Ieder afzonderlijk lid van de kwekersvereniging Gallery heeft vanmiddag een toetredingsovereenkomst met BVS getekend. Tevens hebben de leden en bestuur alle aangepaste licentiecontracten, huishoudelijk reglement en statuten van de vereniging ondertekend. Aanpassingen hierin waren nodig vanwege het verleggen van bevoegdheden over het maken van prijs-, areaal- en marktverdelingsafspraken van de vereniging naar BVS. Voor meer informatie over BVS kunt u de website van BVS raadplegen. Op deze website, staan de doelstellingen, werkwijze en ambitie van BVS uitgelegd.