Positieve cijfers voor CNB

24-09-2018

CNB sluit het boekjaar 2017-2018 af met een nettowinst van € 1.698.000. Dit is een stijging van ruim € 300.000 ten opzichte van vorig boekjaar. 

De handelsomzet bemiddeling is met € 1 mln. gestegen en bedraagt € 294 miljoen. Deze stijging is met name terug te zien in de productgroepen tulp, overige bolgewassen en groene veilingen. De omzet uit lelies is gedaald ten opzichte van vorig boekjaar.
De dienst koelen en prepareren heeft een uitstekend jaar achter de rug. Er is een omzet gerealiseerd van € 5,3 miljoen, een toename van ongeveer een half miljoen euro ten opzichte van vorig boekjaar.

“Dit mooie resultaat maakt het mogelijk om 10% van de betaalde provisie als restitutie aan de leden uit te keren. De jaarrekening en het hierin opgenomen voorstel tot restitutie wordt binnenkort ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd”, aldus Leo van Leeuwen, directeur CNB.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 9 oktober 2018 in Lisse. De vergadering start om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. De leden ontvangen hiervoor een uitnodiging met aanvullende informatie.

Highlighted image: Positieve cijfers voor CNB