Actueel

Dit is een overzicht van de actuele nieuwsberichten van CNB.

Update kwekersverenigingen en BVS

07 januari 2019

Ook in 2019 staat mededinging en BVS op de agenda. In 2018 hebben we hier, samen met u, al veel tijd in gestoken. Op 4 oktober 2018  is de eerste koopovereenkomst gemaakt voor ‘verkoper’ BVS. Het betreft Muscari Armeniacum. Inmiddels is deze eerste koopovereenkomst gevolgd met nog meer koopovereenkomsten voor ‘verkoper’ BVS. Productmanager Binnen BVS is nu alleen nog Richard van de Merwe actief als kwartiermaker. Richard zijn taak is BVS ‘van de kant’ te krijgen. Nu de eerste kwekers zijn toegetreden tot BVS is het ook nodig dat de functie productmanager wordt ingevuld. Vervolg algemene ledenvergaderingen In het nieuwe jaar gaan we ook ALV’s inplannen van de kwekersverenigingen die nog geen beslissing hebben gemaakt of de kwekers gaan toetreden tot BVS. De besluitvorming over BVS staat bij deze verenigingen op de agenda. Daarnaast worden voor de kwekersverenigingen die de beslissing wel hebben gemaakt alle documentatie in orde gemaakt. Te denken valt aan ontbinding van de vereniging wanneer de kwekers niet voor BVS kiezen maar ook aan het opmaken van toetredingsovereenkomsten en overige documentatie voor kwekers die wel gaan toetreden tot BVS. Indien er voor deze verengingen een ALV op de agenda staat zullen we in overleg met de betrokkenen bepalen welke agendapunten in het kader van BVS wel of niet zijn toegestaan. Het zal voor zowel de betrokken vertegenwoordigers als de leden van deze kwekersverengingen wennen zijn dat bepaalde onderwerpen niet meer met elkaar besproken kunnen worden. Op de achtergrond wordt ook verdere invulling gegeven aan de extra administratie die gemoeid is met BVS. Zo wordt een contractenregister opgebouwd en wordt nagedacht op welke wijze BVS straks voorschotten gaat uitbetalen aan toegetreden kwekers. Regeerakkoord We hebben al eerder melding gemaakt van plannen uit het regeerakkoord om samenwerking in de land- en tuinbouw van minder regels te voorzien. Achtergrond is de macht van de (inkoop door) supermarkten. Af en toe wordt hier ook over gepubliceerd in de media. Overigens zonder dat het duidelijk wordt wat er nu gaat veranderen. We volgen deze ontwikkelingen nauwgezet en wanneer er besluitvorming is die aanleiding geeft om de werkwijze met BVS aan te passen dan gaan we dit met betreffende vertegenwoordigers en aangesloten kwekers bespreken. Kortom ook in 2019 zult u regelmatig van ons vernemen wat betreft BVS en mededinging.

Jan Menting nieuwe voorzitter RvC

04 januari 2019

De Raad van Commissarissen heeft Jan Menting uit haar midden gekozen als voorzitter van de RVC.  Hij neemt daarmee het stokje over van Wim Langelaan die in de ALV van 9 oktober 2018 is afgetreden als commissaris en niet meer herkiesbaar was. Jan Menting is mede eigenaar van Bloembollenbedrijf Menting BV in de Noordoostpolder en al sinds 2012 commissaris bij CNB en was al plaatsvervangend voorzitter. De rol van plaatsvervangend voorzitter wordt ingevuld door Kees van Arendonk, die als niet lid van CNB, al sinds 2007 deel uit maakt van de Raad van Commissarissen van CNB.

Zo deden we dat toen en zo doen we het nu

04 januari 2019

Op 16 januari 2019 bestaat CNB precies honderd jaar. In al die jaren heeft de organisatie een enorme ontwikkeling doorgemaakt. CNB voelt zich dan ook honderd jaar jong. ‘We doen de dingen natuurlijk niet meer zoals we ze deden’, vertelt manager communicatie & promotie Diane Gortzak. Zo is de productpromotie door de jaren heen flink veranderd. Deze pagina’s geven daarvan een mooi overzicht.   Eerste events Een van de eerste events in het bollenvak vond plaats onder de paraplu van de KAVB in het Krélagehuis in Haarlem en later in de sporthallen van Treslong, die op de maandag ook dienden als het voormalige beurscomplex in Hillegom, dé plek voor de bollenhandel in vroeger tijden. “Daar werd een productshow georganiseerd onder de naam ‘Kerstflora’, vertelt Marjan Klootwijk, secretaresse bij CNB. Halverwege de jaren 80 maakte de Kerstflora de overstap naar de RAI in Amsterdam hetgeen ook meteen het einde van de Kerstflora betekende. De Kerstflora werd voortgezet als Kerstkeuring op de maandag voor Kerst, tot in de jaren 90. CNB Midwinterflora Marjan: “Om de productshow voor het vak niet verloren te laten gaan, startte CNB in 1986 met de CNB Midwinterflora, een gratis toegankelijke bloemenshow.” Dat vond destijds plaats in het oude pand van CNB dat was gevestigd aan de Grachtweg, in het hartje van Lisse. “Hal 3 en halverwege de jaren 90 ook Hal 2 werden daarvoor leeggemaakt. De show trok altijd veel belangstelling, op het parkeerterrein was het overvol. Vooral op de dagen dat de show toegankelijk was voor de consument. Dan draaide de bedrijfskantine op volle toeren. ” Door de datum in dezelfde periode te plannen als de Mechanisatietentoonstelling, konden vakgenoten events met elkaar combineren. Vaktentoonstelling De toegankelijkheid voor de consument verdween met de verhuizing van CNB naar de Heereweg in Lisse. “De focus kwam op het vak te liggen, de Midwinterflora kreeg het stempel ‘vaktentoonstelling’”, vertelt Diane Gortzak. “Daarmee veranderde de sfeer, het aantal bezoekers werd wat minder. Maar, de bezoekers die er waren, kwamen heel doelgericht. Vakgenoten kwamen voor nieuwigheden, om vakgenoten te ontmoeten en de contacten met de  vertegenwoordigers van CNB te bestendigen.” Het handelscentrum aan de Heereweg is natuurlijk wel wat anders dan hal 3 aan de Grachtweg, maar: “Ook in deze ruimte slaagde CNB er steeds weer in om een mooie, creatieve show neer te zetten.” CNB Bloem- en Relatiedagen Tijden veranderen en ook de Midwinterflora verdween. “We hebben de dertigste editie net niet gehaald.” Het werd tijd voor een nieuwe invulling, vond men bij CNB. “Nu organiseren we jaarlijks de CNB Bloem- en relatiedagen. Nog altijd in januari zodat vakgenoten de combinatie met de Mechanisatietentoonstelling in Vijfhuizen kunnen blijven maken.” Tijdens de CNB Bloem- en relatiedagen kunnen vakgenoten zien welke producten vroeg in het seizoen beschikbaar zijn. “De tentoonstelling duurt drie dagen en daarbij staan hyacinten, muscari’s, lelies, narcissen en tulpen centraal. Natuurlijk is daarbij nog altijd volop gelegenheid voor contact met vakgenoten en vertegenwoordigers.” Naast deze dagen, organiseert CNB door het jaar heen productshows. “Daarbij zetten we steeds een ander product in de spotlights. Feestelijke editie Dit jaar vinden de CNB Bloem- en relatiedagen plaats van 8 tot en met 10 januari. “Deze editie is extra feestelijk vanwege het honderdjarig jubileum. Dat zul je terugzien in de aankleding, maar we geven ook een feestje. Op donderdag 10 januari geeft CNB een verjaardagsborrel voor klanten en relaties, omlijst met muziek en entertainment. Dat belooft een hele gezellige avond te worden.” Diane wijst erop dat aanmelden voor deze borrel noodzakelijk is, vanwege de verwachte drukte. “En dan kunnen we onze catering daarop afstemmen.” Meer informatie is te vinden op de site van CNB.“De show is gratis toegankelijk van 8.30 tot 17.00 uur.” Tekst: Monique Ooms

Samenwerking CNB en Jungheinrich

03 januari 2019

Jungheinrich Nederland BV en CNB zijn een samenwerking aangegaan voor de verkoop van Jungheinrich trucks. Door deze samenwerking kan Jungheinrich haar trucks extra aantrekkelijk aanbieden aan relaties van CNB. Samenwerking CNB is de afgelopen jaren zeer actief in de aan- en verkoop van tweedehands materialen. “Wij merken dat de vraag hiernaar toeneemt en dat er ook een groeiende behoefte is naar nieuwe machines, aldus Ronald Walkier, CNB Veilen.” CNB vindt het belangrijk haar relaties hierin zoveel mogelijk te ondersteunen en de samenwerking met Jungheinrich vervult grotendeels deze behoefte. Honderden tot duizenden euro’s voordeel De samenwerking geeft relaties van CNB honderden tot duizenden euro’s voordeel op een Jungheinrich heftruck, palletwagen, trekker of stapelaar, afhankelijk van het benodigde model. Zonder tussenkomst van dealers profiteren relaties van CNB van de goede fabrieksservice, een servicenetwerk verspreid over heel Nederland en uitstekende, bewezen trucks. Over Jungheinrich Jungheinrich is hét antwoord op logistieke vraagstukken op het gebied van intern transport en opslagsystemen. Al sinds 1953 bieden wij alle denkbare producten en diensten 'rondom de heftruck'. Voor heftrucks, magazijntrucks, magazijnstellingen, service en onderhoud zijn wij het grootste merk in Europa. Met wereldwijd meer dan 16.000 collega’s en vestigingen in meer dan 35 landen vormen wij een innovatief, toonaangevend bedrijf. Onze Nederlandse vestiging in Alphen aan den Rijn bestaat uit een professioneel team van ruim 400 collega’s in de binnen- en buitendienst. Met meer dan 160 monteurs verspreid over het land is Jungheinrich altijd dichtbij. Het eigen service team staat 24 uur, 7 dagen per week voor u klaar. Maak kennis met Duitse degelijkheid De trucks van Jungheinrich zijn efficiënt, robuust en geschikt voor iedere inzet. Het familiebedrijf, dat door Friedrich Jungheinrich in 1953 in Hamburg werd opgericht, beschikt over een breed aanbod en noemt energiemanagement als een belangrijk aandachtspunt. De trucks van Duitse kwaliteit zijn zuinig waardoor een lange werkdag en overwerk haalbaar is, zonder gebruik te maken van wisselaccu’s. Kijk op www.jungheinrich.nl/cnbvoordeel voor de geselecteerde trucktypen en de actievoorwaarden.

BTW wijziging

11 december 2018

Een onderdeel van het regeerakkoord is de wijziging van het Btw tarief voor onder andere de agrarische sector. Wanneer de eerste kamer binnenkort instemt met de nieuwe belastingwet, gaat per 1 januari het lage Btw tarief omhoog van 6% naar 9%. De datum waarop wordt geleverd, is bepalend voor het te hanteren Btw tarief.  Wat betekent dit voor u? Leveringen die voor 31 december 2018 worden gedaan, worden afgewikkeld tegen 6%. Wanneer de leveringen later plaatsvinden, dus per 1 januari 2019, geldt er een Btw Tarief van 9%.  Wij willen de leveringen van 2018 graag uiterlijk in januari 2019 verwerken. Daarom vragen wij u om de leveringsnota’s zo spoedig mogelijk na levering in te sturen.  Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Financiën via 0252 – 431 401.   

Betaaldatum januari 2019

04 december 2018

Omdat wij de betaaldatum van januari 2019 zo goed en zo snel mogelijk willen afwikkelen, is het prettig dat onze administratie op tijd over de nodige gegevens beschikt. Wij willen u vragen leveringsnota’s van partijen die tot en met vrijdag 14 december 2018 geleverd zijn, uiterlijk 21 december 2018 bij ons aan te leveren. Leveringsnota’s die later binnen komen, kunnen wij pas per betaaldatum maart 2019 verwerken. Ook al heeft de leverantie voor of op 14 december 2018 plaatsgevonden. Zowel kopers als verkopers verzoeken wij op de leveringsnota’s en ontvangstbewijzen duidelijk het koopbriefnummer en de leveringsdatum in te vullen. Alvast bedankt.

Landelijke pioenenbijeenkomst 2018

27 november 2018

Woensdag 19 december organiseren wij, in samenwerking met LTO Glaskracht, de landelijke pioenenbijeenkomst. Interessant programma We hebben een interessant programma voor u opgesteld. De middag start met de bevindingen van het afgelopen seizoen door vertegenwoordiger Ron Hoogeveen, gevolgd door een presentatie van onze collega’s van CNB Bovenkarspel. Zij presenteren de resultaten van het project: (ULO) bewaring pioenenbloemen. Daarna vertelt Agricult over het LVS-systeem (laag volume systeem) met herbiciden en presenteert Wim Kooiman een opbouw set voor de toediening. Druppel irrigatie De droge zomer kunnen we natuurlijk ook niet zomaar voorbij laten gaan. Firma Tijms komt vertellen over druppel irrigatie zowel boven als ondergronds. Tenslotte komen ook de algemene ontwikkelingen zoals belangenbehartiging, gewasbescherming en eisen van emissiereductie aan de orde. Hiermee hopen we jullie een interessante bijeenkomst aan te bieden zien jullie graag op 19 december om 13.30 uur bij CNB Bovenkarspel. Ben je erbij? Aanmelden kan hier.

Bemiddeling voor de lokale politiek (Blog: Paul Peters)

27 november 2018

Vanaf 1 januari is de fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout een feit. Ik woon inmiddels zelf in Lisse maar als geboren en getogen Zilker (het dorp is onderdeel van gemeente Noordwijkerhout) heb ik het fusieproces met belangstelling gevolgd. Interessant was te zien hoe de lokale politiek met de fusie is omgegaan. Zowel in de gemeente Noordwijk als Noordwijkerhout zijn lokale partijen ontstaan die vanuit een eigen belang de gemeenteraadsverkiezingen zijn ingegaan. Samenwerken NZ lokaal (Lokale partij van Noordwijkerhout en de Zilk) heeft 5 zetels behaald en Lijst Salman (Lokale partij van Noordwijk) 4 zetels van het totaal van 27 zetels. Beide partijen hebben de achterban beloofd vanuit het eigen belang te opereren. Uiteraard komt het woord samenwerken veel terug in de verkiezingsprogramma’s maar het belang lijkt duidelijk. Bemiddeling Er breekt voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noordwijk (de nieuwe naam van de fusiegemeente) een interessante tijd aan. Het zal blijken of de intentie tot samenwerken praktijk wordt. Er ligt een schone taak voor ‘bemiddeling’ om tot elkaar te komen. Mochten raadsleden inspiratie willen opdoen dan nodig ik ze uit om bij CNB in Lisse een kop koffie te komen drinken. We weten immers alles van bemiddeling. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Paul Peters (Manager bemiddelen).

CNB en Espol Plastics B.V. brengen nieuwe leliekrat op de markt

27 november 2018

Vanaf januari 2019 gaat Espol Plastics B.V. nieuwe leliekratten produceren. CNB gaat hiervan de bemiddeling verzorgen. Wij spraken met Rene Veerman van Espol Plastics en Ronald Walkier, CNB Veilen. Autorit Rene Veerman: “Elke dag rijd ik van Volendam naar Lelystad. Tijdens deze rit kom ik langs diverse kwekers en exporteurs en zie ik bergen met kratten staan. Op een dag ben ik gestopt en heb ik de vraag gesteld waar de kratten vandaan komen en welke wensen er zijn.” “Ik kwam er al snel achter dat de vraag naar leliekratten voortdurend aanwezig is, omdat de kratten in grote getallen naar het buitenland gaan en niet meer terugkomen”, vertelt Rene. Speurwerk Na wat speurwerk komt Rene CNB tegen en hij raakt in gesprek met Ronald. “Na wat gesprekken kwamen wij al snel tot de conclusie dat we dit gezamenlijk op moeten pakken. Ik verhandel het hele jaar door leliekratten. Espol produceert de leliekratten en wij verzorgen de bemiddeling”, aldus Ronald. De leliekrat Beide mannen durven te garanderen dat de kwaliteit van de kratten gelijkwaardig of zelfs beter is dan de kratten die in dit segment in omloop zijn. Met dit segment wordt de zwaarte van 1,8 kilo bedoeld. De krat wordt gemaakt van gerecycled product, is zwart en heeft de afmetingen 60*40*23. Een etikethouder is inbegrepen en transportkosten zijn in heel Nederland voor de verkoper. Een veelgebruikte zin van Espol Plastics is ‘Wij leveren Nederlandse kwaliteit tegen Chinese prijzen.’ Ronald: “Inmiddels zijn er al wat partijen verkocht aan diverse exporteurs en kwekers”. 1 krat per minuut In januari wordt er gestart met de productie.  De machine die Espol recent heeft aangeschaft kan 1 krat per minuut produceren. De capaciteit zal snel verder uitgebreid worden door te investeren in meerdere machines. Beursaanbieding CNB Veilen is in januari aanwezig op de Mechanisatiebeurs in Vijfhuizen. Tijdens deze beurs zijn er proefkratten aanwezig, zodat geïnteresseerden de krat kunnen bekijken en beoordelen. Wanneer er een bestelling gedaan wordt tijdens de beursdagen ontvangt de klant een taart. Over Espol Plastics B.V. Espol Plastics is als producent van kunststof kratten partner van Werkbedrijf Lelystad. Dit betekent dat er een groep van 10 mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in vaste dienst is bij Espol. Deze jongeren en zeker ook iets ouderen zijn zeer gemotiveerd en doorlopen een gedegen stappenplan waarbij ze opleidingen aangeboden krijgen en daarmee doorgroeimogelijkheden. Als een echt familiebedrijf hoor je in onze visie ook voor elkaar te zorgen als een soort familie, dus hebben we ook een goede pensioenvoorziening en nabestaande verzekering voor al onze mensen.  35 jaar ervaring Espol Plastics heeft bijna 35 jaar ervaring en langdurige relaties opgebouwd met haar klanten, zoals Albert Heijn en Hewlet Packard. Vanzelfsprekend maken wij gebruik van gecertificeerde, duurzame elektriciteit en werken zo mee aan een CO2 reductie. Plannen om een groot deel van onze elektriciteitsbehoefte zelf te verzorgen d.m.v. zonne-energie zijn in een vergevorderd stadium. Nederlandse kwaliteit tegen Chinese prijzen Een recent ABNAMRO rapport ‘kunststof tot nadenken’ noemt Espol bij de selectie van 62 grotere technische spuitgietbedrijven in Nederland. Espol Plastics beschikt over een volledig geautomatiseerd productieproces waarbij we 24/7 kunnen produceren waarvan een aanzienlijk deel zonder onze fysieke aanwezigheid. Daarom is Espol in staat  “Nederlandse kwaliteit tegen Chinese prijzen” te leveren. Contact Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Ronald Walkier.

Toon: 9 | 18 | Alles