Actueel

Dit is een overzicht van de actuele nieuwsberichten van CNB.

Legal hack (Blog van Paul)

25 mei 2022

Zo af en toe komt er in het nieuws dat een groot bedrijf, ziekenhuis of overheidsinstelling is gehackt. Vaak wordt daar dan bij vermeld dat er flink geld betaald moet worden om de hack op te heffen. Het hacken van de computersystemen van een midden- en kleinbedrijf haalt veel minder vaak het nieuws maar gebeurt veelvuldig. Niet altijd met ‘losgeld’ maar wel vaak met andere schade. 'Legal hack' De IT afdeling van CNB heeft een beleid op het voorkomen van hacks. Zo hebben we onlangs ook gevraagd of een bedrijf een ‘legal hack’ wil uitvoeren om te ondervinden waar nog zwakke plekken in de verdediging zitten. Gelukkig is gebleken dat CNB er ook hier goed voor staat, maar er valt altijd wat te verbeteren Digitalisering Wanneer ik om me heen kijk in het bloembollen- en vaste plantenvak dan zie ik de digitalisering toenemen. Er wordt flink geïnvesteerd in computersystemen en software, vooral in de logistiek en klimaatbeheersing. Ongemerkt worden bedrijven steeds kwetsbaarder. Ik adviseer om eens te kijken naar een legal hack, voordat er sprake is van een illegal hack met als gevolg dat uw bedrijf platligt. In het ergste geval kunt u alleen met ‘losgeld’ weer overeindkomen.

Tulpenbroeiseizoen met pieken en dalen

24 mei 2022

In het begin van het tulpenbroeiseizoen leken de bomen tot ver in de hemel te groeien. Er was veel vraag naar tulpen en de prijzen bereikten een historisch hoogtepunt. Zodra Rusland zijn inval in de Oekraïne deed, veranderde alles. ‘Nu draaien de tulpen deels door voor de klok.’ Koude voorjaar 2021 Na het koude voorjaar van 2021, dat voor de nodige vertraging zorgde, kwam het tulpenbroeiseizoen van 2021 – 2022 wat later op gang. In januari gingen de prijzen al snel fors omhoog. CNB-vertegenwoordiger Niels Laan kijkt terug in zijn notities en concludeert grote verschillen. “Begin februari 2020 was de middenprijs voor tulp 0,15 eurocent, begin februari 2021 was dat al gestegen naar 0,21 eurocent, en begin februari 2022 stond de middenprijs op 0,25 eurocent per steel. Een dag voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak was de middenprijs zelfs 0,28 cent, een historisch hoog bedrag.” Daarna begon de prijs in te zaken. “Na Internationale Vrouwendag werd het steeds minder. Op die dag was de prijs al gedaald naar 0,17 cent.” Op 10 mei heeft de middenprijs een dieptepunt bereikt van 0,08 cent. “Zo’n 15 procent van de tulpen die nu voor de klok komen, worden doorgedraaid.” Anders dan andere jaren zaten er in de supermarkten dit keer negen in plaats van 10 stelen in een bos. “Daardoor ben je de eerste 10 procent aan volume al kwijt.” Focus verlegd Hoewel lang niet alle tulpenbollen en -bloemen naar Rusland en Oekraïne gaan, heeft de oorlog wel invloed op het koopgedrag van de consument. “Oorlog is nergens goed voor, te beginnen natuurlijk met het menselijk leed dat zich hier afspeelt. Er is ook een effect op de markt. Het vertrouwen neemt af, de focus wordt verlegd naar andere zaken. Daar komt bij dat de kosten van zo ongeveer alles zijn gestegen en terwijl de euro minder waard is geworden. Daardoor heeft de consument minder geld te besteden en zal hij dat bosje tulpen misschien laten staan. Dat weten we allemaal niet zeker, maar het kan een verklaring zijn.” Wat ook speelt, erkent Laan, is dat het tulpenseizoen na Pasen sowieso afloopt. “Traditioneel schommelen de prijzen dan meer en op een gegeven moment stopt ook de aanvoer. Dit jaar zien we dat het wat langer doorgaat. Wellicht hebben kwekers en broeiers, naar aanleiding van het succes van vorig jaar, besloten om uit te breiden, waardoor er nu nog wel aanbod is terwijl de vraag is weggevallen.” 80 procent voorverkocht De kwaliteit van de tulpen was door het seizoen heen ‘goed’ vindt Laan. “In het begin broeide het wat stug, maar later waren de 11’en en 12’en gewoon goed. In januari en februari was er  weinig uitval. Dat had wellicht ook met de grote vraag te maken: ook de korte tulpen werden gewoon aangeleverd, men had de aantallen nodig. Later was er meer sprake van uitval, en op dat moment was de vraag ook grotendeels weggevallen.” Het seizoen eindigt dus met slechte cijfers. Intussen is alweer zo’n 80 procent van de bollen voorverkocht. “Zowel de aantallen als de prijzen daarvoor waren goed. Nu ontstaat er wel wat onrust. Hoe wordt de oogst? Wat gaat de export doen, nu er een exportverbod voor Rusland geldt? Dat brengt de nodige onzekerheid met zich mee. Dat is allemaal een kwestie van afwachten.”

CNB betaaldatum juli 2022

24 mei 2022

Omdat wij de betaaldatum van juli 2022 zo goed en zo snel mogelijk willen afwikkelen, is het prettig dat onze administratie op tijd over de nodige gegevens beschikt. Leveringsnota's Wij willen u vragen leveringsnota’s van partijen die tot en met dinsdag 31 mei geleverd zijn, uiterlijk 7 juni bij ons aan te leveren. Leveringsnota’s die later binnen komen, kunnen wij pas per betaaldatum september 2022 verwerken. Ook al heeft de leverantie voor of op 31 mei plaatsgevonden. Zowel kopers als verkopers verzoeken wij op de leveringsnota’s en ontvangstbewijzen duidelijk het koopbriefnummer en de leveringsdatum in te vullen. Alvast bedankt.

Kwekersrecht voor Hydrangea Bee Happy®

24 mei 2022

De kortblijvende Hydrangea met de verassende vrolijke naam: Bee Happy®, heeft vanaf nu ook kwekersrecht. Dit is het eerste soort dat echt klein blijft, ook het tweede jaar in de tuin. Nieuwe mijlpaal Met deze selectie is weer een nieuwe mijlpaal gehaald en daarmee echt interessant voor veel potkwekers die een compact groeiende Hydrangea zoeken.  De ‘Bee Happy’ heeft een parel-witte bloemkleur en glanzend groen blad. De veredelaar is vele jaren bezig geweest en dit resultaat mag er zijn. Interesse  Heeft u interesse in deze Hydrangea voor uw kwekerij? Neem dan contact op met de licentiekwekers (stekken-plantgoed) of CNB New Plants.

Kick-off onderzoek Integraal bodembeheer in strijd tegen aaltjes

24 mei 2022

  Om de teelt van bloembollen te verduurzamen is niet alleen virusvrij uitgangsmateriaal nodig; ook de vollegrond waarin de bollen ná de opkweek groeien moet schoon zijn. Daarvoor is integraal beheer van die grond essentieel. Complicerende factor daarbij is dat de grond vaak gehuurd wordt. In het project ‘PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes: Integraal aangepakt’ wordt gewerkt aan een methodiek om de grond duurzaam te verbeteren, zodat vooral aaltjes geen kans meer hebben. In dit project is er een brede samenwerking tussen Wageningen University & Research, Vertify, kennisinstellingen, Greenports, brancheorganisaties (Bloembollen en Akkerbouw), onderwijs en adviseurs/toeleveranciers. Op 13 mei was de kick-off met alle partners op de Keukenhof. Basis Op basis van het Bodem Kwaliteit Plan (BKP) ontwikkelt WUR een methodiek waarmee bollenkwekers de bodem duurzaam kunnen verbeteren, ook als het gaat om een huurperceel. Door beschikbare data breder te delen kunnen gebruikers van de grond slimme bouwplannen maken, met inachtneming van de problemen van het betreffende perceel. Die problemen hebben vaak te maken met aaltjes, zo blijkt uit een knelpuntenanalyse van de sector. Methodiek In dit project wordt gewerkt aan een methodiek waarin het beheersen van aaltjes centraal staat door een goede samenwerking tussen huurder en verhuurder. Daarvoor wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar onder meer waardplantstatus, schadegevoeligheid, beheersing stengelaaltjes (inundatie op zware grond) en een beheersingsstrategie voor Trichodoriden (zogenoemde vrijlevende aaltjes). Daarbij wordt ook kennis uit andere onderzoeken, bijvoorbeeld uit de akkerbouw (PPS Beter Bodem Beheer), geïmplementeerd. WUR werkt voor de ontwikkeling van de methodiek samen met bestaande pilotbedrijven (KAVB), de Boerderij van de toekomst (WUR), telers, adviseurs en onderwijs. Door toepassing van de gegenereerde kennis komt integraal beheer van zowel eigen bollenpercelen als huurpercelen binnen handbereik. Zo worden over de nieuwe methodiek onder meer workshops en digitale lesmodules ontwikkeld. De PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, KAVB (Stichting IVB), Anthos, CNB, Agrifirm, CAV Agrotheek, BO Akkerbouw, Bloembollenacademie, Greenport Noord-Holland Noord en Duin- &Bollenstreek. Uitvoering door de kennisinstellingen Wageningen University & Research (Business units Glastuinbouw & Bloembollen, Open Teelten) en Vertify.

Groen Veilen seizoen 2022 is afgelopen!

24 mei 2022

Vorige week waren de laatste groene veilingen in de Mijnzaal van CNB Bovenkarspel. We hadden dit jaar een goed gevulde agenda, met maar liefst 17 veilingen. Wij vertellen je meer over het verloop van de veilingen. Verloop Dit jaar hebben wij gekozen om op verschillende manieren te veilen. De behoefte om live te veilen blijft aanwezig. Ook hebben wij veel positieve signalen ontvangen over het goede verloop van de veilingen in Bovenkarspel. Daarom hebben wij dit jaar zowel op het veld als vanuit CNB Bovenkarspel geveild. Daarnaast hadden wij dit jaar voor het eerst twee digitale groene veilingen. Deze opzet kunnen we in de toekomst uitbreiden, zodat kwekers een gedeelte of beperkt areaal kunnen inbrengen. De opkomst was goed waar wij en de opdrachtgevers tevreden over zijn. Voor alle gewassen die we dit jaar hebben geveild was een bijzondere stemming en voor het grootste gewas tulp waren onderling grote verschillen waarneembaar. Er was een wisselend verloop van de veilingen. De meeste partijen zijn voor een marktconforme prijs geveild. Uiteindelijk resulteerde dit in een verkoop van circa 95%, er zijn nog enkele partijen in aanbod bij de veilingmeesters. Alle gemaakte prijzen zijn hier terug te vinden. Wij bedanken de opdrachtgevers voor het in ons gestelde vertrouwen.

Midden in het Groen Veilen seizoen

12 mei 2022

Vorige week was de aftrap van ons Groen Veilen seizoen met twee digitale veilingen en één op het veld. Inmiddels zitten we er middenin en wordt er volop geveild vanuit CNB Bovenkarspel. De digitale veilingen zijn afgelopen maandag gesloten. Hoewel dit de eerste keer is dat wij digitaal geveild hebben, is dit erg goed verlopen en zijn wij tevreden. Op vijf kavels na is alles verkocht en de verwachting is dat de laatste kavels snel worden na verkocht.   Groene veilingen  De veilingen vorige week op het veld en vanuit CNB Bovenkarspel zijn erg goed verlopen en alles is verkocht. Bent u benieuwd naar de gemaakte prijzen: Klik hier.   Bekijk onze veilingagenda voor de veilingen van deze week.   Aanmelden  Heeft u zich nog niet aangemeld voor een veiling, maar bent u wel geïnteresseerd in het aanbod? Dan is het belangrijk dat u zich van tevoren aanmeld via ons online aanmeldformulier.   Aanmelden inkoper/vertegenwoordiger Aanmelden kopers

Laatste week van Keukenhof seizoen 2022

12 mei 2022

Nog een paar dagen en Keukenhof sluit alweer de deuren. Wat zijn er een hoop mensen die de Bollenstreek bezocht hebben. De wegen stonden dan ook regelmatig vast van en naar Lisse toe. Eindelijk weer open Na de coronaperiode kon Keukenhof eindelijk weer volledig open gaan. Keukenhof had verwacht dat de toeristen misschien minder snel zouden komen. Maar dat bleek niet het geval. Op zondag 8 mei wandelde de miljoenste bezoeker Keukenhof binnen. Het gemiddeld aantal bezoekers per dag komt daarmee op 22.000. De Keukenhof is nog geopend tot en met zondag 15 mei. Op dit moment staan vooral de late tulpen nog in bloei.

CNB reglement

12 mei 2022

Op alle koopovereenkomsten die u via CNB sluit is het CNB reglement van toepassing. Ik merk dat er bij vakgenoten veel vertrouwen is in het CNB reglement zonder de inhoud precies te kennen. Bij CNB ervaren we dat als een groot goed. We willen immers dat u kunt vertrouwen op onze dienstverlening en zeker ook ‘op de kleine lettertjes’. Onder de loep We nemen zelf het CNB reglement regelmatig ‘onder de loep’. Veranderingen in de wereld van bloembollen zijn aanleiding om tot aanpassing over te gaan. Twee jaar geleden was dat mededinging. Recent hebben we diverse regels rondom groen veilen gebundeld in ‘voorwaarden groen veilen’. Dit is aanleiding om het CNB reglement opnieuw aan te passen. We gaan u hier binnenkort over informeren. Doornemen We begrijpen dat u veel minder vaak met het CNB reglement druk bent. Toch nodig ik u uit om het document eens door te nemen. Bij vragen kunt u altijd bij mij of één van mijn collega’s terecht. Schroom niet om daar gebruik van te maken. U kunt bijvoorbeeld de vraag stellen ‘wat is nu eigenlijk precies een driepartijen overeenkomst?’. In eenvoudig Nederlands is het een overeenkomst waarbij CNB, en dus niet de verkoper, een vordering op de koper heeft en de koper alleen bevrijdend kan betalen aan CNB.

Toon: 9 | 18 | Alles