Pachtzaken en onteigening

Elke pachtzaak vraagt zijn eigen aanpak. Wij bemiddelen op maat. U kunt ons inschakelen voor de indiening van ontheffingsaanvragen bij de Grondkamer, maar ook voor het opstellen en indienen van pachtovereenkomsten. Onze kennis van zaken is uw verzekering voor een goed contract. Daarbij vormen de belangen van uw bedrijf steeds ons voornaamste uitgangspunt. 

Onteigening
Wordt u geconfronteerd met een al dan niet gedwongen onteigening dan zijn wij uw deskundige partner. U krijgt dan te maken met een waardering van uw huidige eigendom en de mogelijke herinvestering. Voor de berekening van alle daarmee samenhangende zaken is specialistische kennis nodig. Het gaat hierbij om zaken zoals nieuwbouwbegroting, teeltonderbreking met eventuele tijdelijke inkomstenderving, ‘nieuw-voor-oud’-bepaling, investeringsschadevergoeding en dergelijke. Deze specialistische kennis bieden wij u!