Reclames en geschillen

Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat er een conflict tussen aanbieder en afnemer ontstaat. CNB laat u niet in de steek en biedt – ook nadat de koop is gesloten – professionele ondersteuning.

Al onze relaties kunnen een beroep doen op ons reclameteam, dat onafhankelijk en deskundig bemiddelt bij geschillen. Objectief, professioneel en oplossingsgericht: het reclameteam streeft ernaar plooien zo snel mogelijk glad te strijken, zodat de schade wordt geminimaliseerd

Transactie
Daarbij kan het gaan om alle aspecten van de transactie, van het koopbriefje tot en met het geleverde product. Het reclameteam brengt de situatie in kaart en behandelt de zaak als objectief bemiddelaar, zo goed mogelijk uitgaand van het handelsreglement. Het doel is daarbij steeds te komen tot een oplossing van de kwestie. Vanzelfsprekend zijn aan deze dienstverlening geen kosten verbonden voor de relaties van CNB.