Reclames en geschillen

CNB brengt dagelijks kopers en verkopers bij elkaar en daarbij worden afspraken gemaakt. In vrijwel alle gevallen worden deze afspraken volgens de overeenkomst nagekomen. In de tienduizenden overeenkomsten die op jaarbasis worden gesloten, kan het gebeuren dat er tussen partijen een verschil van inzicht ontstaat over de uitvoering van de overeenkomst.

Bemiddeling en advisering bij geschillen

In veel gevallen komen de partijen samen tot een oplossing. Wanneer dit niet het geval is, kunnen zij op professionele ondersteuning van CNB rekenen. De betrokken CNB vertegenwoordiger komt met zijn kennis en ervaring vaak alsnog tot een oplossing. Als dit ook niet lukt, wordt het geschil voorgelegd aan het CNB reclameteam. In het belang van de relaties wordt op een professionele en oplossingsgerichte manier naar de zaak gekeken waarbij altijd wordt geprobeerd de schade tot een minimum te beperken. Deze dienstverlening is gratis voor CNB klanten.

In het uiterste geval kan CNB partijen begeleiden in het traject waarbij uitspraak wordt gevraagd bij het scheidsgerecht voor de bloembollen of de bomensector. Alle CNB overeenkomsten vallen namelijk ook onder de handelsvoorwaarden van de sector.