Betalingszekerheid

Wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van CNB, ontvangt u volledige betalingszekerheid en bent u bovendien verzekerd van een tijdige uitbetaling. 

Bij het sluiten van een bemiddelingsovereenkomst via CNB, de zogenaamde driepartijen overeenkomst, ontvangt u deze betalingsgarantie. Wij nemen de vordering op de kopende partij van u over en dragen zorg voor de incasso. U ontvangt van CNB uw geld op tijd voor de door u geleverde goederen. De betalingsrisico’s die daar uit voortkomen, heeft CNB, zolang wij bestaan, door financiële kracht uit eigen middelen opgevangen.

Solvabiliteitseis van 60%
Het financiële beleid van CNB is helemaal gericht op het beperken van betalingsrisico’s voor verkopers, onder andere door onszelf een minimale solvabiliteitseis van 60% op te leggen. Mocht er om wat voor reden dan ook een situatie ontstaan, dat CNB het debiteurenrisico toch niet op zou kunnen vangen, wordt uw betalingsrisico beperkt door toepassing van de omslagregeling volgens het CNB Reglement. De omslagregeling geeft CNB de mogelijkheid om een tekort als gevolg van een debiteurenrisico om te slaan op alle crediteuren van de betreffende betaaldatum. Als één van de vele crediteuren is uw risico dus altijd zeer beperkt.