Jaarverslag en ALV

Op donderdag 20 oktober 2022 heeft onze jaarlijkse Online ALV plaatsgevonden.  

Tijdens de vergadering is de jaarrekening over het boekjaar 2021-2022 vastgesteld. Hieronder kunt u het jaarverslag en de overige documenten downloaden. 
 
Downloads

Jaarverslag 2021-2022

Notulen ALV 14 oktober 2021