Jaarverslag en ALV

Op donderdag 14 oktober 2021 heeft onze jaarlijkse Online ALV plaatsgevonden. Tijdens deze ALV is de jaarrekening goedgekeurd door de leden. Deze jaarrekening is terug te zien in het jaarverslag 2020-2021, die hieronder te downloaden is. 

Downloads

Jaarverslag 2020-2021
Notulen ALV 28 oktober 2020