Jaarverslag en ALV

Donderdag 12 oktober 2023 vindt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. 

Tijdens de vergadering wordt de jaarrekening over het boekjaar 2022-2023 vastgesteld. Onze leden ontvangen hiervoor een uitnodiging en de informatie om het jaarverslag en de notulen hieronder te downloaden.  

 
Downloads

Aanmelden ALV 12 oktober 2023

Voorlopig jaarverslag 2022-2023

Concept notulen ALV 20-10-2022

Jaarverslag 2021-2022